Financiële informatie, links en rekenmodules
maandag 20 mei 2024

Anker vernieuwt verzekering voor binnenvaart

Rechtsbijstandsverzekeraar Anker heeft haar polis voor de binnenvaart vernieuwd. De vernieuwde verzekering speelt volgens Anker in op de gewijzigde financieel-economische omstandigheden waar binnenvaartschippers mee te maken hebben.

De nieuwe polis dekt ook aanvullende bedrijfsactiviteiten. Steeds meer binnenvaartschippers ontplooien volgens Anker nevenactiviteiten om hun inkomsten aan te vullen, bijvoorbeeld de exploitatie van een overslagstation of het bemiddelen in vrachten. Ook incassobijstand is bij de dekking inbegrepen en is volgens de rechtsbijstandverzekeraar in deze tijd voor de binnenvaart "meer noodzaak dan luxe".  

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning